Jdi na obsah Jdi na menu
 


WordPad, Word

WordPad – Textový editor – jednoduchý program na písanie s komplexným formátovaním

( Nájdeš cez: Štart – Všetky programy - Príslušenstvo –  WordPad.)

 

1.   Napíš: “Na výlet si musím zobrať: tenisky, pršiplášť, vetrovkučiapku.“ Podčiarknuté slová napíš pod seba a daj pred ne odrážky.

 

2.   Napíš svoje meno a skopíruj ho 3 – krát. Uprav ho tak, aby bolo napísané hrubo, šikmo podčiarknuté. ( Potrebné ikony nájdeš  na panely nástrojov ).  Vyskúšaj si rôzne typy  písma, veľkosť a farbu. ( Postupuj: Formát – Písmo...)

 

3.   Nakresli logo školy – tulipán. (Postupuj: Vložiť- Objekt – Bitmap Image.)          

                                                                   

           

4.   Vytvor jednoduchú pozvánku na oslavu narodenín. Text bude obsahovať 4 riadky aj s nadpisom. Celý text centruj . Pod text vlož jednoduchý obrázok, ktorý nakreslíš v Skicári.

 

Word textový editor – zložitejší program na písanie 

( Nájdeš cez: Štart – Všetky programy – Microsoft Office – Microsoft Office Word   alebo klikneš na modrú ikonu   )

 

1.   Napíš ľubovoľný nápis hudobnej skupiny ozdobným písmom.                                                

( Postupuj: Vložiť – Obrázok – WordArt, alebo cez panel nástrojov Kresliť klikni na modrú ikonu )

 

2.   Vytvor šlabikár: 4 vety napíš tak, aby niektoré slová boli nahradené obrázkom.  Napr.: Dnes. Mám pekný.

( Obrázky nájdeš cez: Vložiť – Symbol...)

 

3.   Vytvor reklamný leták na nejaký druh tovaru. Využi možnosť vkladania obrázkových symbolov a WordArtu.

 

4.    Vytvor tabuľku s rozvrhom. Predmety odlíš farebne.

( Postupuj: Tabuľka – Vložiť -Tabuľka....alebo klikni na ikonu )

 

5.   Vytvor jedálny lístok. Názov bude Jedálníček. Tabuľka bude obsahovať poradové číslo od 1 do 5, názov, hmotnosť a cenu. Pod tabuľku vlož obrázok jedla.

 

6.   Skús napísať: H2O, H2SO4, a2 + b2 = c2, S = a2 , S =.r2,

 1m3 = 1000 dm3, (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ,  52 = 25.

( Postup: Formát – Písmo – Efekty dolný, horný index)

 

7.   Vytvor plagát na. Použi rôzne typy písma a veľkosti, centruj. Pozadie bude farebné.   (Postupuj: Formát – Pozadie...)

8.   Urob tabuľku 3 x 3 s nadpisom . Do každej bunky vlož ľubovoľný obrázok .  (Postupuj: Vložiť - Obrázok – ClipArt...)

 

9.   Vytvor inzerát na predaj auta. Auto nakresli v Skicári, skopíruj a vlož do Dokumentu. Text inzerátu: Predám Fabiu, rok výroby 1999, cena dohodou. Centruj, urob farebné pozadie. Inzerát orámuj červenou hrubšou čiarou. ( Postupuj: Formát – Orámovanie a podfarbenie – Orámovanie strany...)

 

10.   Vytvor pozvánku na super narodeniny. Bude tam miesto, dátum a hodina. Použi WordArt, vlož obrázok, urob dvojfarebné pozadie. (Postupuj: Formát – Pozadie – Efekty výplne– dve farby ...) Urob ozdobné orámovanie strany. ( Postupuj: Formát – Orámovanie a pofarbenie – Orámovanie strany – Efekt...)

 

11.   Skopíruj z internetu nejaký dlhší článok. V tomto článku si vyskúšaj rôzne orámovania a podfarbenia jednotlivých viet, odstavcov, celej strany.

 

12.   Napíš veľkými písmenami slová CIRKUS, OHŇOSTROJ, vlož symbol z Webdingsu. Urob okolo nich pohyblivé textové efekty. ( Postupuj: Najprv si daj slovo do bloku a potom postupuj cez: Formát – Písmo – Textové efekty...)

 

13.   Použi odrážky pomocou ikony na podčiarknuté výrazy: Les je zdrojom: vlahy , kyslíka, potravy pre zver, inšpirácie pre básnikov, zdroj mäsa pre pytliakov, atď.

 

14.   Napíš 5 dobrých a 5 zlých vlastností. Použi obrázkové odrážky. Na dobré vlastnosti použi červené odrážky, na zlé vlastnosti zelené.( Postupuj: Formát – Odrážky a číslovanie – S odrážkami.. )

 

15.   Skopíruj z internetu ( použi myšku a skratky Ctrl + C ,

Ctrl + V ) ľubovoľný dlhší text. V hlavičke uveď autora a názov článku. Vlož číslovanie strán. Do tohto článku skopíruj ľubovoľné obrázky a potom vyskúšaj rôzne obtekanie obrázku.

( Postupuj: Formát – Obrázok – Rozloženie... alebo klikni pravým tlačítkom na označený obrázok – Formátovať obrázok – Rozloženie...alebo klikni na )

 

16.   Napíš podľa predlohy:

Dejepis            MATEMATIKA    INFORMATIKA                                                

Použi ikonu , na ostatné  ( Formát – Orámovanie a podfarbenie – Orámovanie...)

 
 17.   Vytvor žlto - červenú šachovnicu 6 x 6. Vo vnútri ju orámuj rôznymi farbami. ( Postupuj: postupne klikni do ľavého horného rohu každej bunky – Formát – Orámovanie a podfarbenie – Orámovanie – Mriežka - ..... -Použiť na odsek.) Orámovanie šachovnice bude  modrou hrubšou čiarou.  ( Postupuj: daj do bloku celú tabuľku – Formát – Orámovanie a podfarbenie – Jednoduché – Použiť na tabuľku )    

 

18.   Vytvor krížovku ( hrebeňovku ) , ktorá bude obsahovať slová zo sveta počítačov. Aj tajnička bude z tejto  oblasti. Tajničku zvýrazni podfarbením.

  

19.   Vytvor tabuľku 2 x 1 a napíš do nej takto tieto slová .

( Postupuj: Formát – Smer textu ...)

 

 

 

 

 

 

20.   Vytvor pútač na divadelnú premiéru. Použi rôzne poohýbaný text, rôzne typy a veľkosti písma.

 

21.   Zostroj tabuľku 2 x 2. Každú bunku zafarbi inou farbou.

 

22.   Napíš svoju vizitku. Skopíruj ju toľkokrát, aby bola vyplnená celá stránka. Vizitky si vytlač.

 

23.   Vytvor plagát na ochranu zvierat. Vlož obrázky, WordArt, farebné pozadie, ozdobné orámovanie.

 

24.   Napíš 5 hlavných miest:1. bude tučné, 2. podčiarknuté, 3. šikmé, 4. prečiarknuté, 5. s obrysom .

 

25.   Vytvor plagát boj proti drogám, použi vhodné obrázky a heslá. Obrázky nájdi na internete  alebo si môžeš nakresliť  vlastný obrázok v Skicári.

26.   Vytvor SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE, nájdi okrasné písmo ale nie WordArt. Pozadie bude tvoriť vlastnoručne namaľovaný obrázok v Skicári. Blahoželanie skopíruj a vlož do Wordu.

 

27.   Vytvor vstupenku do divadla (kina ). Použi WordArt, automatické tvary, symboly, obrázky, obyčajný text.

 

28.   V mene triedneho učiteľa napíš pre riaditeľa školy žiadosť o schválenie 1 – dňového výletu. Presne na hodiny rozpíš celý program, pripoj mapku trasy. Mapku získaš z internetu a v Skicári dokreslíš trasu.

29.   Vytvor svoje vlastné, okrúhle logo alebo pečiatku.

( Postupuj cez: WordArt , tok textu nájdeš, ak klikneš na modré  nahnuté doľava.) Dovnútra môžeš vložiť obrázok.

 

30.   Vytvor vlastný školský časopis s obrázkami, kreslenými vtipmi, s dosiahnutými úspechmi a nápadmi. Rozmer stránky časopisu bude A5. Strany očísluj.

 

31.   Na internete nájdi dlhší textový dokument. Uprav ho tak, aby bol napísaný v 3 - 4 stĺpcoch.

 

32.   Napíš svoje meno a skopíruj ho 10 – krát. Každé bude iným fontom, veľkosťou a farbou.

 

33.    Vytvor obrázkový horoskop ( použi symboly napr. z Wingdingsu )  na všetky znamenia na 3 dni. Pod tabuľku napíš vysvetlivky. Obrázky urob farebné a zväčšené. Nadpis HOROSKOP napíš WordArtom. Zafarbi aj pozadie v bunkách.

( Postupuj: Formát – Orámovanie a podfarbenia – Podfarbenie...)

 

Znamenie

Piatok

Sobota

nedeľa

Kozorožec

†

p

©

Váhy

ñ

ä

‚

Baran

©

œ

ñ

Atď....

 

 

 

 

 


 

œ dostaneš list

© niekto sa do teba zaľúbi

ñ poletíš do sveta  atď. 

 

34.   Vytvor v texte poznámku pod čiarou.[1]

( Postupuj cez: Vložiť – Odkaz – Poznámka pod čiarou...)

 

___________________________________


[1] Toto je poznámka pod čiarou

 napr. vysvetlivka