Jdi na obsah Jdi na menu
 


   

Metodický pokyn č.1/2009-R
z 23. decembra 2008
na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami:

1   – veľmi dobré,

2   – uspokojivé,

3   – menej uspokojivé,

4   – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré),ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé),

ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé),

ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé),

ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy.