Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFO o stredných školách a povolaniach


     I. www.stredneskoly.eu  
                
- nový katalóg stredných škôl na Slovensku
                 - stredné školy sa do toho katalógu registrujú samy – môžu vyplňovať údaje o vyučovacích
                   odboroch,
výhodách štúdia, dňoch otvorených dverí, kritériách na prijímacie skúšky ap.
                 
- katalóg bude prinášať stále aktuálny prehľad o stredných školách

 

        POZNÁMKA: v novom katalógu ešte nie sú zaregistrované všetky stredné školy. Môžete preto
                                vyhľadať aj
pôvodnú stránku :
www.strednaskola.sk


 

II. www.svspn.sk  
-  stránka Školského výpočtového strediska v Piešťanoch,
kde si môžete nájsť údaje o stredných
   školách, plánoch
prijímania ap.


III. www.istp.sk   
 
- stránka obsahuje zoznam pracovných oblastí a podrobné informácie o povolaniach v jednotlivých  
   oblastiach