Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 12. 2010

Počítačové výrazy

 

Adware - program, ktorý možno používať zdarma, rovnako ako freeware. Rozdiel je v tom, že pokiaľ je adware aktívny a váš počítač je pripojený k internetu, sťahuje zo siete reklamu, ktorú zobrazuje na monitore. Výdavky na vývoj programou sa autorovi vrátia v podobe poplatkov od inzerentov.

Antivírus - program, ktorý zabezpečuje ochranu systému či súboru pred "nakazením sa" vírusom. V prípade, že už ochromil "organizmus", kvalitný antivírusový program by ho mal zlikvidovať, čo v praxi častokrát nie je také jednoduché.

AOL - America OnLine, jeden z najväčších amerických a vôbec svetových providerov.

Aplikácie - všeobecne sa tým myslí počítačový program (napr. textový editor).

Attachment - objemnejší súbor (fotografie, tabuľky, grafy, obsiahly text a pod.), ktorý pripojíte k e-mailovej správe.

Avatar - v počítačových hrách a trojdimenzionálnych chatoch je vaším avatarom bytosť alebo predmet, ktorý vás vo virtuálnom svete zastupuje. Môžete tak získať vysnívanú postavu, zmeniť si farbu vlasov, alebo sa stať kozorožcom či skákajúcou loptou. Termín pochádza z hinduizmu, kde označuje inkarnáciu božstva Višnu v ľudskej alebo zvieracej podobe.

Back - navigačný prvok na webovej stránke umožňuje dostať sa pri jej "listovaní" späť na predchádzajúcu stranu.

Banner - reklamný transparent v podobe pásika, bijúci do očí na exponovanom mieste - v záhlaví alebo v zápätí stránok. Ak vás reklama zaujala, treba naň kliknúť a dostanete sa na stránku, kde sa dozviete podrobnosti

BCC - skrytá kópia odoslaného e-mailu (Blind Carbon Copy). Ak správu posielate niekoľkým adresátom, ten z nich, kto bude v kolónke BCC, ju tiež dostane, ale ostatní príjemcovia o ňom nebudú vedieť.

Beta verzia - testovacia verzia. Skôr než je výsledný program hotový, jeho autori vytvoria niekoľko testovacích verzií, ktoré sú zväčša voľne prístupné na internete. Užívatelia ich môžu zdarma používať a autori si v praxi overujú, ako program funguje, a odstraňujú prípadné chyby.

Bit - skratka anglického binary digit, číslica dvojkovej (binárnej) číselnej sústavy; poznáme 0 alebo 1. Slúži ako základná jednotka informácie - jeden bit je jedna binárna číslica.

Bold - tučný rez písma, ktorý ponúkajú napr. textové editory.

Bookmarks - miesto, kam si ukladáte zaujímavé adresy, ktoré určite ešte navštívite. Mať poruke takýto zoznam je veľmi šikovné.

Counter - počítadlo. V súvislosti s internetom ide o program, ktorý zaznamenáva a zobrazuje počet návštevníkov príslušnej HTML stránky.

Databáza - vo všeobecnosti systém alebo súbory potrebné na ukladanie údajov a dát rozličného druhu. K uloženým informáciám možno pristupovať pomocou systému, ktorý sa anglicky označuje ako DBMS (Data Base Management System - Systém na správu databázy). Na ukladanie, výber a triedenie údajov sa najčastejšie používa jazyk SQL (Structured Query Language - Štrukturovaný vyhľadávací jazyk).

Default - základný, východiskový, implicitný. Default nastavenie je také nastavenie, ktoré program používa ako základné, pokým ho užívateľ nezmení na iné.

Demo - demonštračná verzia aplikácie alebo hry. Využíva sa ako pôsobivá a presvedčivá reklama pri uvádzaní noviniek na trh. Umožňuje záujemcovi zoznámiť sa s ňou, overiť si jej prednosti, rozhodnúť sa pre jej kúpu...

DHTML - dynamické HTLM. Ide o rozšírenie jazyka HTML, pomocou ktorého možno prekonať obmedzené možnosti formátovania a rozloženia jednotlivých prvkov na www stránke vytvorenej bežným spôsobom. Jazyk HTML sa pritom nemení, ale zmena sa realizuje v prehliadači, ktorý pristupuje k stránke zmeneným spôsobom.

Download - bežne sa zvykneme vyjadrovať, že downloadujeme, teda sťahujeme informácie, dáta zo serveru.

Driver - ovládač. Program, ktorý ovláda určité zariadenie. Ovládací softvér sa po nainštalovaní stáva súčasťou operačného systému počítača. Určite poznáte napríklad ovládače tlačiarní alebo zvukových kariet.

Editor - program, ktorý slúži na tvorbu alebo úpravu určitého druhu súborov. Najznámejšie sú textové editory, umožňujú na počítači písať a upravovať text. Počítačovú grafiku možno tvoriť v grafických editoroch, za pomoci HTLM editorov vznikajú internetové stránky, zvukové editory spracúvajú audiosúbory, atď.

E-mailová adresa - jednoznačnú adresu má každý mailbox. Neobsahuje diakritické znamienka (čiarky, mäkčene a pod.). Na rozdiel od adries bežných webových stránok je pre ňu charakteristický tento znak @, čiže zavináč.

FAQ - skratka Frequently Asked Questions. Väčšinou ide o súbor, dokument obsahujúci najčastejšie sa vyskytujúce otázky vrátane odpovedí na ne, ktoré sa týkajú určitej problematiky. Má rozličné formy, napríklad s touto skratkou sa stretnete pri elektronických konferenciách.

Forward - funkcia, ktorá umožňuje poslať e- mailovú správu na ďalšiu adresu.

Free - na internete sa takto označujú bezplatné programy, služby.

Freemail - poštová schránka zadarmo. Takúto službu nájdete na mnohých webových stránkach. Stačí sa zaregistrovať a máte svoj e-mail, ku ktorému sa môžete dostať z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet z ktoréhokoľvek kúta sveta, čo je obrovská výhoda.

Freeware - softvér, ktorý sa šíri zdarma aj na internete. Môžete si ho stiahnuť, využívať pre vlastnú potrebu, ale nesmiete ho ďalej predávať. Podlieha autorským právam.

FTP - File Transfer Protocol. Protokol na prenos dát, pomocou ktorého sa uskutočňuje prenos počítačových súborov na internete. Vďaka FTP je napríklad možné z ilnternetu uložiť súbor na pevný disk počítača.

FTP - File Transfer Protocol. Protokol určený na prenos počítačových súborov po internete. Vďaka nemu si môžete napr. stiahnuť voľne dostupné súbory na disk svojho počítača.

Gateway - medzisieťový uzol, ktorý umožňuje prepojenie rôznych druhov sietí určených na prenos elektronickej pošty.

GIF - Graphics Interchange Format. Formát grafických súborov navrhnutý v roku 1987. Maximálny počet súčasne zobraziteľných farieb je limitovaný na 256. Vhodný je najmä pre obrázky s väčšími súvislými plochami jednej farby.

Hardware - fyzická časť počítača. Sú to jednotlivé komponenty a zariadenia, čiže všetky súčasti počítača okrem operačného systému a programov - tie sa označujú ako software.

Hit - doslova "zásah". V súvislosti s internetom sa pod týmto pojmom rozumie požiadavka prehliadača o prevzatie jednej informácie zo servera. Napríklad na zobrazenie stránky s troma grafickými prvkami sú potrebné štyri "zásahy". Jeden pre HTML kód a tri pre grafiku.

Hoax - falošné upozornenie o nejestvujúcom počítačovom víruse.

Home - v prostredí www navigačný prvok s odkazom na homepage, ktorý vás počas surfovania kliknutím naň myšou vráti na domovskú stránku.

Homepage - domovská stránka. Zvyčajne "titulka" webových stránok. Je to tiež vaša stránka, ktorú vám prehliadač načíta a vy ju vidíte po spustení ako prvú.

HTML - Hypertext Markup Language, jazyk, ktorý sa používa na písanie www dokumentov, stránok.

HTTP - HyperText Transfer Protocol. Protokol na prenos hypertextových dokumentov, čo sú najmä webové strany, z internetového servera do prehliadača.

Hypertext - text, v ktorom niektoré výrazy fungujú ako odkazy. Kliknutím na takýto odkaz sa prenesiete na inú časť dokumentu či do dokumentu nového, často aj fyzicky veľmi vzdialeného od pôvodného.

ICQ - Program na komunikovanie prostredníctvom internetu, ktorý umožňuje rýchlu a pohodlnú výmenu informácií. Podobných programov existuje viacero, ICQ je najrozšírenejší.

Import - dovoz. Označuje sa tak schopnosť aplikácií načítať súbory vo formátoch špecifických pre iné aplikácie, prípadne s nimi bežne pracovať. V textovom editore MS Word napríklad môžeme pomocou tzv. importných filtrov otvoriť súbor vytvorený jeho staršou verziou alebo úplne iným textovým editorom.

Inštalácia - proces realizovaný inštalačným programom, pri ktorom sa skopírujú potrebné súbory programu, ktorý chcete inštalovať, z distribučného média na požadované miesto na pevnom disku počítača. Zároveň sa môžu nastaviť hodnoty a príslušné parametre programu v operačnom systéme.

Interface - rozhranie, napríklad medzi počítačom a užívateľom. Ide v podstate o spôsob, akým si dve odlišné prostredia navzájom vymieňajú dáta.

Internet - obrovská celosvetová počítačová sieť, ktorá vám umožňuje prístup k informáciám a zároveň informácie šíriť.

Intranet - "domáca" internetová sieť, vnútorný internet v rámci organizácie. Na základe hesiel sa môžu jeho užívatelia dostať k rôznym zdrojom informácií

IP adresa - číselne vyjadrená jedinečná adresa servera alebo iného zariadenia pripojeného k internetu. Má tvar x.x.x.x, kde x je celé číslo v rozmedzí od 0 do 255. Jednoduchým prepočtom zistíme, že môže existovať maximálne 4,29 miliardy IP adries. Je to úctyhodné množstvo, ale dnes sa už začína hovoriť o ich nedostatku.

JPG - alebo JPEG. Formát grafických súborov, ktorý vyvinula spoločnosť Joint Photographic Experts Group. Vyznačuje sa vysokou kompresiou dát, čo znamená, že výsledný súbor má prijateľnú veľkosť. Nevýhodou je stratovosť dát, a preto obrázok JPG nie je vždy úplne totožný s originálom.

Klient - (náprotivok servera) v oblasti internetu je to počítač alebo program, ktorý si "vyžiada" a prijme dáta od servera pre svoho užívateľa (alebo naopak).

Kompresia - zmenšovanie objemu dát. Pokiaľ namiesto @@@@@ napíšete 5*@, vykonali ste kompresiu dát. Ide len o zjednodušený príklad, skutočné programovanie algoritmy sú oveľa zložitejšie.

Konfigurácia - usporiadanie, zoskupenie. Pri počítačoch ide o súhrn nastavení rozličných hodnôt a parametrov, napríklad operačného systému alebo konkrétneho programu.

Konvertovať - previesť. Konvertovať možno napríklad obrázok z jedného formátu do iného, prípadne súbor z jednej znakovej sady do inej.

Mailbox - schránka elektronickej pošty.

Mailer - poštový klient, program určený na prácu s e-mailom. Napr. Netscape Messenger, MS Outlook Express, Pegasus Mail.

Manuál - návod, príručka, publikácia, ako sa zoznámiť s počítačom, browserom, scannerom a ďalšími vymoženosťami, s ktorými pracujete. Väčšinou príde rad na tohto pomocníka až vtedy, keď technika, ktovie prečo, odmietne poslúchať.

Offline - opak výrazu online, čiže na internet nie ste pripojený.

Online - v internetovej reči znamená, že ste pripojený na internet. Rovnako môžete online, teda priamo, cez internet nakupovať, vybrať si ponúkané služby...

Page - na internete sa výrazom označuje jeden HTML dokument.

Password - heslo, ktoré je "vstupenkou" do väčšiny programov, sietí, systémov, do oblasti služieb...Ak uvidíte takéto okienko (môže byť označené skratkou PSE, PW), vymyslite si heslo, napíšte ho tam a zároveň si ho niekde poznačte, aby ste ho nezabudli.

Preview - náhľad, podľa ktorého zistíte, ako sa zobrazí konečný výstup (napr. podoba vytlačenej stránky).

Provider - komerčná firma, ktorá vám za poplatok umožní pripojiť sa na internet.

Puzzle - skladačka, hádanka, hlavolam. Vyskytuje sa v mnohých počítačových hrách, jeho správne vyriešenie umožní pokračovať v hre.

Resume - zhrnúť, pokračovať, po prerušení začať znova. Pri sťahovaní súborov z internetu tento pojem znamená, že v prerušenom sťahovaní môžete ďalej pokračovať od miesta, kde k prerušeniu došlo. Nemusíte teda celý súbor začať sťahovať odznova.

Search - hľadanie na internete.

Server - (opak klienta) označuje sa tak počítač alebo program, ktorý poskytuje zdroj informácií. Podľa požiadaviek klienta mu posiela určité dáta či služby určené užívateľovi.

Shareware - voľne prístupný program, ktorý nájdete napríklad na internete. Môžete si ho stiahnuť a určitý čas bez obmedzení používať. Pokiaľ sa vám však zapáči a chcete ho využívať stále, prípadne v kompletnej podobe, musíte zaň zaplatiť.

SMS - Short Message Service. Doplnková služba mobilných telefónov GSM umožňujúca prijímať a odosielať textové správy s dĺžkou do 160 znakov. Na internete možno takéto správy posielať z tzv. SMS brán. Veľké množstvo z nich poskytuje služby zdarma.

SPAM - elektronická pošta, ktorú ste si nevyžiadali, neobjednali. Zväčša má charakter reklamných a komerčných informácií, môžu to byť listy, ktoré sa šíria reťazovo, či rozličné upozornenia (napr. pozor na vírus).

Spider - ide o program, ktorý navštevuje webové stránky a číta ich obsah, vrátane podstránok. Informácie poskytuje svojmu materskému vyhľadávaciemu portálu, ktorý na základe nich vytvára záznamy vo svojej databáze.

SpyWare - nemilé programy, o existencii ktorých často nemáte ani potuchy, a pritom mapujú vaše aktivity a informácie odosielajú materskému serveru. Často bývajú inštalované spoločne s iným programom, ktorý ich služby využíva, či už očividne, alebo skryto. Po jeho odinštalovaní však z počítača nezmiznú.

Talk - internetová služba poskytujúca dvom ľuďom písomne viesť rozhovor v reálnom čase.

Tools - nástroje či pomôcky, uľahčujúce využívanie tej-ktorej aplikácie.

Undo - táto aplikácia pomôže napraviť, odčiniť chybu, ktorej ste sa dopustili (napr. nechtiac vymažete text a undo ho vráti, v kartovej hre spravíte chybný krok a undo ho zruší).

Upgrade - v slovenskej praxi sa zvykne hovoriť o "apgrejdovaní". Ide o nahradenie, inštaláciu, staršej verzie programu novšou, výkonnejšou.

Upload - opak download; prenášate dáta zo svojho počítača na server.

Username - užívateľské meno. Na mnohých miestach treba okrem hesla vyplniť aj túto kolónku.

Webhosting - na serveri sú umiestnené www stránky ďalšieho subjektu.

WWW - World Wide Web, tiež W3 alebo jednoducho web. Sieť globálnych rozmerov, na ktorej sú poprepletané internetové stránky pomocou hypertextových (nie iba textových) odkazov.

Zip - počítačový formát (komprimácia) na sťahovanie objemnejších súborov z internetu alebo iného média v úspornej veľkosti.