Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Accessories

Príslušenstvo

Tools

Nástroje

Copy

Kopírovať

Cut

Vystrihnúť

Calc, calculator

Kalkulačka

Paste

Prilepiť

File

Súbor

Save

Uložiť

Save as

Uložiť ako

Insert

Vložiť

Notepad

Poznámkový blok

Paint

Skicár, maľovanie

Print

Tlačiť

Images

Obrazy, podoby

Properties

Vlastnosti

Language

Jazyk

Page

Stránka

One page

Prvá strana

Two page

Druhá strana

Next page

Nasledujúca strana

Options

Vybrať si

Pictures

Obrazy, zobrazenie

Zoom in

Zväčšiť

Zoom out

Zmenšiť

If

Ak

From

Z

Empty

Prázdny

Views

Ukázať sa, zobraziť

Folder

Obal, prospect