Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakovanie je matkou múdrosti 1

             


 Word

 

1.   Napíš 3 básničky. Postupne ich zarovnaj doľava, na stred a doprava. Každú básničku napíš iným fontom, veľkosťou a farbou.

2.   Napíš jednoduchú hádanku a správne riešenie napíš do zátvoriek červenou farbou a tou istou farbou odpoveď zvýrazni. Bude vidieť iba červený obdĺžnik. Ako sa dozvie tvoj spolužiak odpoveď?      

3.   Napíš: c2 =a2+b2,       c2–a2 =b2,   2H2 +O2 ®2H2O,  CaCO3+2 HCl ®CaCl2 + H2O + CO2,    H2SO4, Prídem domov o 1630 h. Učíme sa od 800 h.

4.   Napíš menoslov  10 žiakov do tabuľky. Vlož poradové čísla a mená usporiadaj podľa abecedy.

5.   Napíš  cudzie mená, napr. Petõfi, Tüköly, Průša

6.   Napíš pozvánku na nástenku pre žiakov nižších ročníkov, že v škole bude vystupovať kúzelník. Nezabudni na dátum, hodinu a vstupné .Pridaj aj jednoduchý obrázok.

7.   Nájdi v symboloch 3 okrúhle tváričky. Jedna sa smeje, druhá je smutná a tretia je niečo medzi tým. Tváričky urob veľké a farebné.

8.   Vyber si znamenie a nájdi k nemu vhodný obrázok. Názov znamenia napíš WordArtom.

( RYBY, STRELEC, VÁHY, ŚKORPION , RAK, LEV, BÝk, PANNA, Kozorožec, Baran, BLÍŽENCI, Vodnár

9.   Urob takúto tabuľku:

10.       Urob plagát k filmu Pán prsteňov . Nájdi na internete obrázky a skopíruj ich. Pozadie urob farebné.

 

 

11.   Urob podobnú vstupenku:

Vstupenka č.1

Maškarný ples          ® 

Cena: 850,-

Kontrolný ústrižok

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Nakresli na nástenku pomôcku  a) kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, lichobežník...., b)   kocka, kváder, ihlan, valec ...každý z nich zafarbi inou farbou.

13.   V skupine slov stolička, stôl, skriňa, auto, posteľ prečiarkni slovo, ktoré tam nepatrí  takto

14.   Napíš pod seba 4 názvy obľúbených kníh a vlož pred ne číslované odrážky.

15.   Napíš 3 ľubovoľné slová a vlož pred ne obrázkové odrážky. Potom ich zmeň tak, aby blikali.

 

Excel


16.   Vytvorte jednoduchú tabuľku s hlavičkou: Priezvisko, Meno, Výška v cm, Váha v kg. Niektorí ľudia budú mať niektoré údaje rovnaké .Vlož poradové číslo od 1 do 8. Filtrovaním vyhľadaj ľudí s rovnakým menom výškou, ...Tabuľku orámuj.

17.   V ôsmej triede mali žiaci na vysvedčení takéto známky. Samé jednotky mali 2 žiaci, dvojky 10 žiakov, trojky 6 žiakov, všetky známky okrem päťky mali 3 a prepadli 2.Vypočítaj koľko bolo žiakov v triede, urob tabuľku a stĺpcový graf .

18.   V parlamente je 150 poslancov. Za návrh zákona hlasovalo 92 poslancov, proti bolo 40, zdržalo sa 10 poslancov a ostatní nehlasovali. Koľko poslancov nehlasovalo? Urob tabuľku a koláčový graf. Hlasovanie vyjadri v percentách.

19.   Napíš do tabuľky pod seba 6 názvov hlavných miest Európy. Usporiadaj ich vzostupne, potom tabuľku skopíruj a mestá usporiadaj zostupne.  

20.   Pred Vianocami predali v predajni hračiek 150 bábik, 140 stavebníc, 95 kutičiek a 170 plyšových hračiek. Urob tabuľku a zostroj niekoľko rôznych grafov. Grafy urob farebné aj s farebným pozadím.

21.   Nájdi v príslušenstve kalkulačku, ulož ju na pracovnú plochu, prepni ju zo štandardnej na vedeckú a vyskúšaj na nej všetky matematické operácie.

22.   Vytvor pomocou takýto obrázok: 

                   

 

23. Do tabuľky vlož: