Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navigácia v programe

Microsoft Internet Explorer

Ctrl+B

Otvorenie dialógového okna Obľúbené položky – organizovanie

Ctrl+E

Otvorenie panela Hľadať

Ctrl+F

Spustenie nástroja Hľadať

Ctrl+H

Otvorenie panela História

Ctrl+I

Otvorenie panela Obľúbené položky

Ctrl+L

Otvorenie dialógového okna Otvoriť

Ctrl+N

Spustenie ďalšej inštancie prehľadávača s rovnakou webovou adresou

Ctrl+O

Otvorenie dialógového okna Otvoriť, rovnako ako CTRL + L

Ctrl+P

Otvorenie dialógového okna Tlačiť

Ctrl+R

Aktualizácia aktívnej webovej stránky

Ctrl+W

Zatvorenie aktuálneho okna

F1

Zobrazenie pomocníka

F2

Premenovanie vybratej položky

F3

Hľadanie súborov alebo priečinkov

F4

Zobrazenie zoznamu Panel adries v dialógovom okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník,

F5

Aktualizácia aktívneho okna

F6

Cyklický pohyb medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche

F10

Aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe

Alt+Enter

Zobrazenie vlastností pre vybratú položku

Alt+F4

Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu

Alt+Esc

Cyklický pohyb medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené

Alt+ F4

Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu

Alt+Esc

Cyklický pohyb medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené

Alt+Enter

Zobrazenie vlastností pre vybratý objekt

Alt+Tab

Prepínanie medzi otvorenými položkami

Ctrl+Esc

Zobrazenie ponuky Štart

BackSpace

Zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v priečinku Tento počítač alebo v programe Prieskumník

Esc

Prerušenie aktuálnej úlohy

Ctrl+Tab

Presun dopredu po kartách

Ctrl+Shift+Tab

Presun dozadu po kartách

Tab

Presun dopredu po možnostiach

Shift+Tab

Pohyb dozadu po možnostiach

Enter

Vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo