Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 7. 2010

Licencie programov o čo vlastne ide?

 

Ochrana duševného vlastníctva

Je prirodzené chrániť si svoj majetok. Oplotíme si pozemok a nedovolíme cudzím ho používať či spustíme alarm v aute. Každý cíti potrebu chrániť si svoj hmotný majetok. Traba si však uvedomiť že ochranu potrebuje aj nehmotný majetok. Tak ako nikomu nedovolíte bez Vášho súhlasu chodiť cez Váš pozemok, tiež by ste nemali dovoliť, aby niekto bez Vášho súhlasu využíval Váš nehmotný majetok.

Ochrana duševného - nehmotného majetku má iný charakter. Spôsob ochrany duševného vlastníctva rieši štát prostredníctvom zákonov.

Priemyselné práva si chránemé zápisom do určeného registra prostredníctvom na to určeného orgánu štátnej správy. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky so sídlom v Banskej Bystrici..

Autorské právo je chránené už vytvorením diela. Na podporu slúžia autorské zväzy.

Predmet autorského práva

Predmet autorského práva

Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä

 • slovesné dielo a počítačový program,
 • ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
 • divadelné dielo,
 • hudobné dielo,
 • audiovizuálne dielo,
 • maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 • fotografické dielo,
 • architektonické dielo,
 • dielo úžitkového umenia,
 • kartografické dielo.

 

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä

 • zborník,
 • časopis,
 • encyklopédia,
 • antológia,
 • pásmo,
 • výstava
 • iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Vznik autorkého práva

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté.

zdroj: http://www.dusevnevlastnictvo.skLicencie programov o čo vlastne ide?


Určite ste sa už niekedy snažili stiahnuť nejaký program. Možno ste nevedeli čo znamenajú pojmy ako freeware, shareware, trial a podobné, ktoré sú uvádzané pri každom programe. V skratke len toľko, že ide o typy licencií programov, pričom každý typ je niečím špecifický. Čo presne sa skrýva pod týmito názvami si prečítate v nasledujúcom článku.

 

Freeware (free = voľný, bezplatný, ware = tovar ; v preklade bezplatný tovar)
Je počítačový
softvér, ktorý je možné používať zadarmo a tiež bezplatne šíriť. Ale nie je k dispozícií zdrojový kód, z toho dôvodu nie je možné vykonávanie úprav v takomto programe a tiež nie je umožnené vytváranie odvodených verzií. (Patria sem programy napríklad: CCleaner, Opera, 7-Zip a pod.)


Shareware
(share = časť, diel, ware = tovar; v preklade čiastkový, neúplný tovar)
Je softvér, ktorý môžete používať v skúšobnej verzii len s obmedzenými funkciami. Pri jeho spustení musíte spravidla niečo stlačiť resp. odsúhlasiť, prípadne sa v ňom nachádza reklama, ktorá po zakúpení programu zmizne. Do tejto skupiny patrí napríklad Total Commander.


Demo version (demo = predviesť, version = verzia; v preklade predvádzacia verzia verzia)

Ide o demonštratívnu, ukážkovú verziu programu resp. hry. Demoverzie sú menšie a neobsahujú všetky funkcie, ktorými disponujú plné verzie. Demoverzie vychádzajú ku takmer všetkým novým hrám. A to z toho dôvodu aby ste si mohli vyskúšať hru skôr, ako si ju kúpite, prípadne ak sa vám nebude hra pozdávať si ju nekúpite a ušetríte peniaze.

 

Abandonware (abandon = opustiť, ware = tovar ; v preklade opustený tovar)
S týmto pojmom sa stretneme hlavne v oblasti počítačových hier. Je to napríklad hra, ktorá je staršia ako 5 rokov, výrobca aj distribútori o ňu stratili záujem a nikto ju už nepredáva. Tých podmienok je samozrejme viac. Typickým príkladom sú hry GTA, Wolfenstein 3D, Heroes of Might and Magic a iné.


Trialware (trial = skúšobný, ware = tovar; v preklade skúšobný tovar)

Používanie nejakého trial programu resp. hry je časovo obmedzené. Po uplynutí skúšobnej doby, ktorá je u rôznych programov odlišná, vám program spravidla prestane fungovať a vy si buď kúpite licenciu alebo ho musíte s vášho počítača odinštalovať nakoľko je už nepoužiteľný. Existujú aj programu ktoré môžete určitý čas používať a po uplynutí skúšobnej lehoty stačí program zadarmo registrovať (napríklad avast! home). Iné programy ako napríklad Winrar si musíte po uplynutí skúšobnej doby kúpiť. Pri hrách sa licencia trial prejaví tým, že hru si môžete zahrať len určitú doba napríklad 1 hodinu. Potom vám už nezostáva nič iné ako si hru kúpiť.


Open source (open = otvorený, source = zdroj ; v preklade otvorený zdroj)
Softvér typu Open source je podobne ako freeware voľne šíriteľný a môže sa zadarmo využívať. Od freeware softvéru sa líši tým, že má otvorené zdrojové kódy, to znamená, že je ho možné upravovať a vytvárať nové, upravené verzie a tieto verzie aj voľne šíriť. (sem patria programy ako OpenOffice, Firefox alebo operačný systém
Linux)

zdroj: 
http://www.akonapc.sk/software_licencie_druhy